Aanmelden

Procedure:

1. Aanmelden

Als je nog niet bekend bent met zorg, maar wel een zorgvraag hebt, neem dan contact op met de gemeente Nijmegen via Begeleiding en hulp -> Diensten -> Gemeente Nijmegen. Als je al begeleiding ontvangt vanuit een zorginstelling, volg dan samen met je begeleider/verwijzer de aanmeldprocedure. Als je een wettelijk vertegenwoordiger of mentor hebt, vul dan samen met die persoon de aanmeldprocedure in.

Na het invullen van het aanmeldformulier neemt SavyZorg contact met je op vanaf de eerstvolgende maandag na je aanmelding. We zullen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken, zodat we een goed beeld krijgen van je begeleidingsvraag. Zodra je aanmelding compleet is, beslissen we of er een vrijblijvend intakegesprek met jou en je verwijzer gepland wordt. Als dat het geval is, kun je gebruikmaken van de optionele kennismaking vooraf.

2. Optionele kennismaking

Als je aanmelding compleet is en je zorgvraag lijkt te passen bij SavyZorg, kun je gebruikmaken van een optionele kennismaking. Als je graag een volledig beeld wilt krijgen van SavyZorg door persoonlijk kennis te maken, is het mogelijk om een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens de kennismaking krijg je een rondleiding bij SavyZorg waarin we uitleg geven over onze werkwijze, huisregels (niet van toepassing bij ambulante begeleiding), bejegening en voorwaarden. De begeleider die op dat moment aanwezig is, zal dit met jou oppakken.

3. Vrijblijvende intake

Ben je gemotiveerd om je begeleidingsvraag bij SavyZorg aan te pakken? Dan kunnen we een vrijblijvende intake inplannen. Tijdens deze intake sluit je aan bij je aanmelder om de aanmeldingsprocedure door te nemen. Binnen twee weken na de vrijblijvende intake ontvang je van SavyZorg een terugkoppeling over de mogelijkheid om een begeleidingsovereenkomst aan te gaan.

4. Besluit

In het besluitvormingsproces wordt vastgelegd of je op de wachtlijst wordt geplaatst of direct geplaatst kunt worden. Bij plaatsing wordt aangegeven wanneer de begeleiding kan worden gestart.

5. Opstart

Bij de overgang naar SavyZorg streven we naar een zo soepel mogelijk verloop. Daarom wordt er in deze fase een persoonlijk begeleider aan jou toegewezen, die samen met jou de opstart zal begeleiden.

Heb je interesse in begeleiding bij SavyZorg en heb je de aanmeldprocedure doorgenomen? Vul dan het aanmeldformulier in.