Werkwijze

Missie/visie

Ons uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat, het draait om de zorgverlening en die komt tot stand in een samenwerkingsrelatie tussen cliënt(vraag) en SavyZorg (de begeleiding). Het is onze filosofie om naast de cliënt te staan, waarbij de cliënt zelf de regie houdt en SavyZorg een ondersteunende rol heeft.

De cliënt centraal

De oprichter van SavyZorg, Ricky Savy was jaren werkzaam in de ambulante en intramurale zorg en zag dat het anders en beter kon. In 2012 begon hij voor zichzelf als eenmanszaak.

Zijn filosofie is dat de client centraal moet staan en SavyZorg doet wat het zegt en zegt wat het doet. De zorg kon en moest persoonlijker en transparanter.

Hij startte met 3 cliënten en door zijn persoonlijke begeleiding en zorg waren de cliënten zeer enthousiast en via mond-op-mond reclame kwamen er steeds meer cliënten bij.

In 2016 werd het cliëntenaantal zo groot dat hij 2 ambulante begeleiders in dienst moest nemen.  Via diverse instanties en via de gemeente werden nieuwe cliënten aangeboden waardoor in 2017 een tweetal ZZP’ers werden toegevoegd.

Op dit moment zit de groei er nog steeds in maar SavyZorg wil niet te groot worden om te voorkomen dat de persoonlijke betrokkenheid minder gaat worden.

SavyZorg vindt het belangrijk dat ze naar de wensen van de cliënten luisteren en daar ook naar handelen.

Begeleidingsplan

Samen met de cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin zijn/haar doelen worden beschreven welke de cliënt graag wil bereiken en wat daarbij hun hulpvraag is.

De cliënt geeft aan wat hij van SavyZorg verwacht om zijn doelen te bereiken en wat de inzet en betrokkenheid van zijn persoonlijke begeleider daarbij is.

Door middel van gesprekken en acties van zowel de begeleider als de cliënt wordt elk halfjaar of zo-nodig vaker gekeken of de doelen en verwachtingen nog realistisch en te verwezenlijken zijn.

Bij de evaluatie van het begeleidingsplan blijft de inbreng van de cliënt onverminderd van kracht en wordt gekeken of de afgelopen periode naar wens geweest is.

SavyZorg gaat uit van het maximale wat een cliënt kan en wil bereiken en gaat vervolgens in het tempo dat de cliënt wenst en aankan werken naar de doelen van de cliënten.