Diensten

Wij bieden zorg en begeleiding aan de volgende doelgroepen:

Begeleid wonen

Als uit je indicatie blijkt dat je begeleiding nodig hebt bij het wonen, hebben we een speciale locatie voor begeleid wonen aan de Horstacker in Nijmegen. Ons pand voor begeleid wonen bestaat uit 6 kamers en gedeelde voorzieningen zoals 3 douches, 3 wc’s en een keuken. Op doordeweekse dagen is er tussen 09:00 en 20:00 begeleiding aanwezig.

Beschermd wonen

Als uit je indicatie blijkt dat je 24/7 ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig hebt, hebben we een speciale locatie voor beschermd wonen. Ons pand aan de van Haapsstraat in Nijmegen bestaat uit 12 compacte studio’s.

Ambulante begeleiding

Woon je zelfstandig in Nijmegen of omgeving en heb je ondersteuning nodig? SavyZorg biedt ambulante begeleiding aan mensen die de grip op hun leven zijn verloren of dreigen te verliezen. We verlenen ambulante begeleiding aan alle leeftijdsgroepen.

Wij zijn er voor jou

SavyZorg is 24/7 bereikbaar voor cliënten via een bereikbaarheidsdienst, zodat er altijd begeleiding beschikbaar is wanneer dat nodig is. Goede begeleiding ontstaat door zorgvuldig af te stemmen op de ander en te voorzien in zijn of haar behoeften. Bij SavyZorg werken we volgens de presentiebenadering, waarbij we er simpelweg zijn voor de ander om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Hierdoor voelt de ander zich gezien, gehoord en als een volwaardig mens. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen.

Waar bieden we begeleiding aan

Wij verlenen zorg en begeleiding in Nijmegen en omgeving aan mensen met de volgende indicaties:

 • WMO (beschermd wonen thuis, beschermd wonen, ambulant en jeugdwet)
 • WLZ (Wet Langdurige Zorg op PGB-basis)

Wat zijn onze toelatingseisen/contra-indicatoren? Niet elke zorgvraag kan door SavyZorg worden beantwoord. Om duidelijkheid te bieden aan potentiële cliënten en samenwerkingspartners, hebben we de volgende algemene contra-indicatoren opgesteld:

 • Het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
 • De noodzaak van 24/7 toezicht in een besloten setting
 • Zedendelicten (hebben) begaan
 • Een ernstige harddrugs- of alcoholverslaving met overlast, zoals verwervingscrimineel gedrag
 • Florerende ernstige psychiatrische problematiek
 • Risico op voortdurend sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
 • Ontbreken van een Nederlandse status
 • Ernstige lichamelijke beperkingen
 • Jonger zijn dan 18 jaar
 • Ontbrekende motivatie
 • Indicatie met een einddatum tot maximaal 27 jaar (niet van toepassing op ambulante begeleiding)