Diensten

Wij bieden zorg en begeleiding aan de volgende doelgroepen:

Begeleid wonen

Blijkt uit je indicatie dat je begeleiding nodig hebt in het wonen? De locatie begeleid wonen is hiervoor ingericht. Ons begeleid wonen pand bestaat uit 6 kamers en gedeelde voorzieningen zoals 3 douches, 3 wc’s en een keuken. Tussen 09:00 en 20:00 is hier begeleiding aanwezig.

Beschermd wonen

Blijkt uit je indicatie dat je 24/7 per week ondersteuning nodig hebt?  Onze beschermd wonen locatie is hiervoor ingericht. Ons pand aan de van Haapsstraat bestaat uit 12 compacte studio’s.

Ambulante zorg

Woon je zelfstandig in Nijmegen of omgeving en heb je ondersteuning nodig? SavyZorg zet zich in voor ambulante hulpverlening aan mensen die de grip op hun leven zijn verloren of deze dreigen kwijt dreigen te raken.

Wij zijn er voor jou

SavyZorg is 24/7 bereikbaar voor cliënten middels een bereikbaarheidsdienst waardoor er altijd zorg kan worden geleverd wanneer daar behoefte aan is. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Dat betekent dat bij SavyZorg present gewerkt wordt. De presentiebenadering is bij uitstek behulpzaam bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de complexiteit van problemen groot is. De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. De ander voelt zich gezien en gehoord en voelt zich volwaardig mens. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen.

Waar (aan) wij zorg verlenen

Wij verlenen zorg in Nijmegen en omgeving en verlenen zorg met de volgende indicaties:

WMO (beschermd wonen thuis en beschermd wonen)
– PGB (persoonsgebonden budget met gewaarborgde hulp of mentor)
– WLZ (wet langdurige zorg)
– Forensische beschikking (beschermd wonen thuis en beschermd wonen)

Wat zijn onze toelatingseisen/contra-indicatoren? 

Niet iedere zorgvraag kan door SavyZorg worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende algemene contra indicatoren.  


Vrijheid beperkende maatregelen nodig hebben  
24/7 toezicht in besloten setting nodig hebben
Zedendelicten (hebben) begaan
Extreme harddrugs- of alcoholverslaving die overlast geeft, zoals verwervingscrimineel gedrag
Florerende ernstige psychiatrische problematiek
Risico op voortdurend sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
Ontbreken van Nederlandse status
Ernstige lichamelijke beperkingen
Onder de 18 jaar
Ontbrekende motivatie

Ieder persoon is verschillend en ieder verdiend zijn eigen traject op maat. Wij zijn bereid om bij bijzondere casussen te kijken naar mogelijkheden. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op om te sparren.