Interne Klachtenregeling

    Heeft u al eens eerder de klacht mondeling ingediendt bij een van de medewerkers van SavyZorg?

    Om deze eerdere melding en mogelijke oplossingen kunnen te kunnen traceren hebben wij nog wat aanvullende informatie nodig: